11 Maj, 2016 (članek povzet iz http://www.kz-krsko.si )
weather-vrulje


Poleg meteorološke postaje na Sremiču, smo v teh dneh napravili še dodatno MP na Dolenjskem vinorodnem okolišu – v Vrhuljah.

Meteorološki postaji zajemata osnovne meteorološke podatke, na postaji Sremič, se dodatno spremlja še UV index, intenziteta sončnega obsevanja in evapotranspiracija.


Do podatkov se lahko dostopa preko platforme www.weatherlink.com, ali preko platforme https://app.weathercloud.net, konkretne podatke si lahko spremljate na naših dveh postajah, ki sta locirani na Sremiču in v Vrhuljah (Dolenjski vinorodni okoliš).

Sremič: https://app.weathercloud.net/d0356779867#profile

Vrhulje:  https://app.weathercloud.net/d0923335754#profile

Na obeh postajah spremljamo razvoj glavnih bolezni in škodljivcev vinske trte.

Za podrobnejša navodila glede aktualne zaščite se obrnite prijazno osebje v trgovini KZ Krško v Leskovcu, kjer vam bodo z veseljem svetovali.