Za boljše storitve na področju vremenskih postaj, smo obiskali Davis Weather summit 2015.

dws